kontakt
kontakt
nápověda
nápověda
pravidla bazaru
pravidla bazaru
moje inzeráty
moje inzeráty
hledat inzerát
hledat inzerát
vlozit inzerat
vložit inzerát

pravidla bazaru

Vymezení pojmů:

 • provozovatel - správce portálu, majitel, osoba pověřená správou portálu
 • server top-bazar.cz - internetové stránky (aplikace) na adrese www.top-bazar.cz
 • uživatel - každá fyzická či právnická osoba, která využívá služeb inzertního serveru top-bazar.cz
 • inzerující - uživatel, který vkládá (vložil) inzerát do serveru top-bazar.cz

Inzerující:

 • Inzerující při vkládání inzerce stvrzuje, že se seznámil s následujícími podmínkami.

Inzerce:

 • Veškeré služby serveru top-bazar.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří doplňkové funkce, které mohou být zpoplatněny. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost, např. zviditelnění inzerátu pomocí SMS zprávy.
 • Server top-bazar.cz je určen zejména pro soukromou inzerci. Vložena může být i komerční inzerce, musí být ovšem inzerován konkrétní produkt, nikoliv firma jako celek.
 • Platnost inzerátu není omezena. Uživatel inzerát odstraní sám pomocí hesla, které po registraci obdrží zasláním na uvedený e-mail.
 • Vkládané inzeráty nesmí porušovat zákony ČR a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
 • Je zakázáno:
  • Inzerovat multilevel systémy, pyramidové hry, letadla, podvodné systémy.
  • Inzerovat systémy, které nabízejí bezpracné výdělky.
  • Inzerovat kopírování letáků, dopisů, disket, vkládání letáků do obálek...
  • Kopírovat stejný inzerát do více kategorií najednou.
  • Vkládat inzeráty do jiných kategorií, než do kterých správně patří.
  • Vkládat do inzerátu HTML značky.
  • Inzerovat firmy nebo www stránky (inzerovat je možné pouze produkt).
  • Inzerovat erotické inzeráty.

Provozovatel:

 • Provozovatel funguje pouze jako zprostředkovatel mezi kupujícím a prodávajícím, nepřebírá žádné závazky ani záruky za prodávané předměty.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za:
  • Zneužití dat uvedených uživatelem v inzerátu nebo získaných ilegálním proniknutím do systému provozovatele.
  • Zneužití služeb serveru třetími stranami.
 • Provozovatel si Vyhrazuje právo:
  • Mazat inzeráty, které podle něj nesplňují podmínky inzerce a to bez nároku na vrácení poplatku za nadstandardní služby (např. zvýraznění inzerátu).
  • Zasílat obchodní sdělení na e-mailovou adresu inzerenta.
  • Upravovat inzeráty bez upozornění uživatele.
  • Měnit podmínky a služby serveru.